Bolig, eiendom

Bolig, eiendom

Rådgivning til selger
Skal du selge brukt? Eiendomssalg er komplisert, og det gjelder store beløp. Det er derfor de færreste som tar risikoen på å gjennomføre et salg heilt uten eiendomsmekler og / eller advokat. Bl.a. gjelder det at du ikke selger for billig, at du unngår å komme i kontraktsrettslig mangelsansvar overfor kjøper etter avhendingsloven, og at du sikres et problemfritt oppgjør. I tilfelle du velger å selge sjøl, kan du få nødvendig advokathjelp her. Du kan få en del gratis tips og hjelp i “selg-sjøl-guiden”.

Rådgivning til kjøper
Skal du bygge nytt eller kjøpe brukt? Uansett – her er mange fallgruver, og det dreier seg om store transaksjoner. Ved nykjøp møter du profesjonelle aktører på selgersida, og ved bruktkjøp vil vår tids selgermekler reelt være “selgers mann”. Som kjøper kan du derfor ha behov for profesjonell rådgivning uavhengig av andre interesser enn dine. Det kan være trygt med en advokat, som “kjøpers mann”. Jeg kan tilby advokathjelp under alle stadier i kjøpeprosessen, f. eks. når kjøpekontrakten skal endelig utformes.

Ta kontakt, gratis og uforpliktende på telefon 70 14 38 45 eller e-post, klikk her, så kan vi gå igjennom ditt behov, og avtale hva du ønsker hjelp til.