Priser og vilkår

Priser, vilkår

Arbeidet med et nytt oppdrag starter vanligvis med et første møte ved kontoret. Forut har det ofte vært uforpliktende kontakt gjennom telefon eller e-post, slik at jeg veit litt om problemstillinga og hva kunden ønsker. Avtales videre hjelp, vil oppdraget bli bekrefta skiftlig. For private vil det også bli vurdert om hjelpa heilt eller delvis kan dekkes over den offentlige ordninga med fritt rettsråd etter rettshjelplova, eller etter vilkår om rettshjelpsdekning i skadeforsikring som kunden har. I de fleste private skadeforsikringer; bil, hus, hytte, inngår ei rettshjelpsdekning. Du bør derfor undersøke om oppdraget dekkes av forsikringa. Ta gjerne med det forsikringspolisen og vilkåra til møte hos advokaten.

Hvis du ønsker hjelp har du tre alternativ å velge mellom:
1. Timebasert pris på kr. 805 eks. mva., 1.006 inkl. mva. (offentlig salærsats).
2. Fast pris ved f. eks. kontrakt og oppgjør ved boligsalg, eller for å sette opp testament, ektepakt, samboeravtale. Priser oppgis ved forespørsel.
3. Resultatavhengig salær basert på ei vurdering i etterkant ut fra tidsbruk, resultat og andre moment.

Har du krav på fritt rettsråd eller rettshjelpsdekning gjennom f. eks. di boligforsikring? Be om at dette sjekkes opp før arbeidet starter.
Ta kontakt, gratis og uforpliktende på telefon 70 14 38 45 eller e-post, klikk her, så kan vi gå igjennom ditt behov, og avtale hva du ønsker hjelp til.